دسته بندی : مدیریت دامنه های بین المللی

صفحه اصلی/آموزش/مدیریت دامین/آرشیو مطالب با دسته بندی مدیریت دامنه های بین المللی

فعال سازی ایمیل برای دامنه های بین المللی

برای تکمیل فرآیند ثبت دامنه پس از انتخاب دامنه مورد نظر برای شما از طرف HostControl ایمیلی ارسال می گردد.ایمیل Hostcontrol

ایمیل خود را باز کنید و بر روی لینک آن کلیک نمایید.confirm

در صفحه باز شده فرم را به ترتیب مانند نمونه تکمیل و بر روی Submit کلیک کنید.submit