ثبت دامنه ارزان

صفحه اصلی/ثبت دامنه ارزان

ثبت دامنه ارزان


ثبت دامنه ارزان

ثبت دامنه ارزان با کنترل پنل اختصاصی و مدیریت DNS و مدیریت Child Name Server و مدیریت قفل دامنه با امکان ثبت بیش از 400 پسوند دامین.

در دنیای کسب و کار امروزی، دامنه (Domain) و حضور در وب، یک اجبار است. نام دامین شما، هویت آنلاین شما محسوب می‌شود، که به کاربران اینترنت در سرتاسر دنیا اجازه می‌دهد از سایت شما در 24ساعت روز و 7روز هفته دیدن کنند. این دامنه میتواند به عنوان آدرس وبسایت شما و یا آدرس ایمیلتان به کار برده شود. شما همچنین میتوانید از دامین‌های جدید به عنوان اشاره‌گر تکمیلی سایت فعلی خود استفاده کنید (برای مثال میتوانید دامنه flowersdelivery.com را خریداری کنید و سپس آن را به دامنه فعلی خود با نام bobsflowers.com ریدایرکت کنید تا از این پس هر دو دامنه سایت شما را بارگذاری کند).

دامنه بایستی قابل به خاطر سپردن، و بازگوی تجارت شما باشد. با افزایش ترافیک اینترنتی، تجارتهای متفاوت به این موضوع پی میبرند که نمیتوانند از اینترنت صرف نظر کنند.

ثبت دامین با کمترین قیمت در ایران
با ما همواره پایین ترین قیمت ثبت دامین و امنیت بالا را بین رقبا داشته باشید

ثبت دامین ارزان ثبت دامنه انتقال دامنهتمدید دامنه
.ir5,500 تومان5,500 تومان5,500 تومان
.ir (پنج ساله)15,000 تومان15,000 تومان15,000 تومان
.co.ir8,000 تومان8.000 تومان8.000 تومان
.com82,000 تومان82,000 تومان82,000 تومان
.net110,100 تومان110,100 تومان110,100 تومان
.org117,800 تومان117,800 تومان117,800 تومان
.info40,400 تومان103,800 تومان103,800 تومان
.co278,100 تومان278,100 تومان278,100 تومان
.pro51,600 تومان139,000 تومان139,000 تومان
.me99,600 تومان155,500 تومان155,500 تومان
.eu58,700 تومان63,500 تومان63,500 تومان
.mobi62,800 تومان80,200 تومان80,200 تومان
.news122,900 تومان208,800 تومان208,800 تومان
.agency29,300 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.market245,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.actor122,900 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.cafe122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.city62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.cloud109,500 تومان69,700 تومان69,700 تومان
.codes122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.computer245,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.digital122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.games184,300 تومان143,800 تومان143,800 تومان
.gold62,800 تومان894,400 تومان894,400 تومان
.holiday122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.photos122,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.pizza122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.restaurant122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.sale62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.shoes245,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.tips122,900 تومان180,500 تومان180,500 تومان
.tools62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.tours122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.toys122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.video122,900 تومان208,800 تومان208,800 تومان
.us89,900 تومان89,900 تومان89,900 تومان
.biz117,800 تومان117,800 تومان117,800 تومان
♥ .love ♥271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.click65,900 تومان65,900 تومان65,900 تومان
.gift180,800 تومان180,800 تومان180,800 تومان
.pics180,800 تومان180,800 تومان180,800 تومان
.photo271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.name92,000 تومان92,000 تومان92,000 تومان
.ws264,100 تومان264,100 تومان264,100 تومان
.asia139,400 تومان139,400 تومان139,400 تومان
.tel124,700 تومان124,700 تومان124,700 تومان
.site445,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.academy271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.apartments452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.auction122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.audio125,100 تومان125,100 تومان125,100 تومان
.band62,800 تومان208,800 تومان208,800 تومان
.link90,300 تومان90,300 تومان90,300 تومان
.lol271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.mba62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.money122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.bar689,300 تومان689,300 تومان689,300 تومان
.bike62,800 تومان278,100 تومان278,100 تومان
.bingo452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.boutique184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.black159,800 تومان410,900 تومان410,900 تومان
.blue62,800 تومان138,700 تومان138,700 تومان
.business173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.camera271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.camp271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.capital122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.center689,300 تومان689,300 تومان689,300 تومان
.catering271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.clinic452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.company62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.computer245,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.chat271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.design452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.diet180,800 تومان180,800 تومان180,800 تومان
.domains271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.email62,800 تومان180,500 تومان180,500 تومان
.energy122,900 تومان905,700 تومان905,700 تومان
.engineer122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.expert122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.education173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.fashion139,300 تومان139,300 تومان139,300 تومان
.finance245,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.fit139,300 تومان139,300 تومان139,300 تومان
.fitness122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.football173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.gallery173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.graphics173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.green159,800 تومان689,300 تومان689,300 تومان
.help180,800 تومان180,800 تومان180,800 تومان
.host871,200 تومان871,200 تومان871,200 تومان
.international62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.kitchen245,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.land122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.legal452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.life29,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.network62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.online535,000 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.plus122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.red62,800 تومان138,700 تومان138,700 تومان
.rehab271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.press682,300 تومان682,300 تومان682,300 تومان
.report122,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.rest347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.rip122,900 تومان166,500 تومان166,500 تومان
.run62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.social122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.school271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.space267,500 تومان83,300 تومان83,300 تومان
.style122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.support122,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.taxi122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.tech891,600 تومان480,900 تومان480,900 تومان
.tennis452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.technology62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.town122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.university245,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.vision271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.watch122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.website356,600 تومان208,300 تومان208,300 تومان
.wedding139,300 تومان139,300 تومان139,300 تومان
.wiki264,100 تومان264,100 تومان264,100 تومان
.work69,700 تومان69,700 تومان69,700 تومان
.world29,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.yoga139,300 تومان139,300 تومان139,300 تومان
.xyz29,300 تومان110,800 تومان110,800 تومان
.zone62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.io661,400 تومان661,400 تومان661,400 تومان
.build689,300 تومان689,300 تومان689,300 تومان
.careers452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.cash62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.cheap122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.cleaning271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.clothing271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.coffee62,800 تومان278,100 تومان278,100 تومان
.college626,600 تومان626,600 تومان626,600 تومان
.cooking97,500 تومان97,500 تومان97,500 تومان
.country97,500 تومان97,500 تومان97,500 تومان
.credit62,800 تومان905,700 تومان905,700 تومان
.date184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.delivery122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.dental452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.discount271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.download184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.fans689,300 تومان689,300 تومان689,300 تومان
.equipment173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.estate122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.events122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.exchange122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.farm122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.fish271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.fishing97,500 تومان97,500 تومان97,500 تومان
.flights452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.florist278,100 تومان278,100 تومان278,100 تومان
.flowers243,500 تومان243,500 تومان243,500 تومان
.forsale122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.fund62,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.furniture452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.garden70,300 تومان70,300 تومان70,300 تومان
.global689,300 تومان689,300 تومان689,300 تومان
.guitars271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.holdings452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.institute62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.live29,300 تومان208,800 تومان208,800 تومان
.pics180,800 تومان180,800 تومان180,800 تومان
.media122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.pictures62,800 تومان97,200 تومان97,200 تومان
.rent619,600 تومان619,600 تومان619,600 تومان
.services29,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.software122,900 تومان239,800 تومان239,800 تومان
.systems62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.theater452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.trade184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.tv348,500 تومان348,500 تومان348,500 تومان
.webcam184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.villas452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.training245,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.tours122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.tickets4,453,600 تومان4,453,600 تومان4,453,600 تومان
.surgery452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.surf139,300 تومان139,300 تومان139,300 تومان
.solar278,100 تومان278,100 تومان278,100 تومان
.ski159,800 تومان388,000 تومان388,000 تومان
.singles271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.rocks29,300 تومان110,800 تومان110,800 تومان
.review184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.marketing122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.management173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.loan184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.limited271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.lighting173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.investments122,900 تومان905,700 تومان905,700 تومان
.insure452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.horse97,500 تومان97,500 تومان97,500 تومان
.glass271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.gives122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.financial245,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.faith184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.fail62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.exposed62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.engineering184,300 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.directory62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.diamonds452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.degree122,900 تومان417,500 تومان417,500 تومان
.deals271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.dating368,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.de51,600 تومان51,600 تومان51,600 تومان
.creditcard1,317,300 تومان1,317,300 تومان1,317,300 تومان
.cool62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.consulting184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.construction271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.community271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.coach122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.christmas271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.cab271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.builders271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.bargains62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.associates122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.accountant184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.ventures122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.hockey452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.hu.com347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.eu.com208,300 تومان208,300 تومان208,300 تومان
.com.co110,800 تومان110,800 تومان110,800 تومان
.co.com278,100 تومان278,100 تومان278,100 تومان
.ac661,400 تومان661,400 تومان661,400 تومان
.co.at116,600 تومان116,600 تومان116,600 تومان
.co.uk76,100 تومان76,100 تومان76,100 تومان
.com.de57,100 تومان57,100 تومان57,100 تومان
.com.se110,800 تومان110,800 تومان110,800 تومان
.condos452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.contractors271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.accountants122,900 تومان905,700 تومان905,700 تومان
.ae.org208,300 تومان208,300 تومان208,300 تومان
.africa.com278,100 تومان278,100 تومان278,100 تومان
.ag1,045,400 تومان1,045,400 تومان1,045,400 تومان
.ar.com243,200 تومان243,200 تومان243,200 تومان
.at116,600 تومان116,600 تومان116,600 تومان
.bayern302,700 تومان302,700 تومان302,700 تومان
.be62,900 تومان62,900 تومان62,900 تومان
.beer139,300 تومان139,300 تومان139,300 تومان
.berlin388,000 تومان388,000 تومان388,000 تومان
.bet138,700 تومان138,700 تومان138,700 تومان
.bid184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.bio159,800 تومان536,500 تومان536,500 تومان
.blackfriday348,200 تومان348,200 تومان348,200 تومان
.br.com452,300 تومان452,300 تومان452,300 تومان
.bz236,900 تومان236,900 تومان236,900 تومان
.cards271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.care122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.casa69,700 تومان69,700 تومان69,700 تومان
.cc110,800 تومان110,800 تومان110,800 تومان
.ch100,200 تومان100,200 تومان100,200 تومان
.church122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.claims122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.club136,000 تومان136,000 تومان136,000 تومان
.cn125,400 تومان125,400 تومان125,400 تومان
.cn.com194,500 تومان194,500 تومان194,500 تومان
.coupons245,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.cricket184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.cruises452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.cymru166,500 تومان166,500 تومان166,500 تومان
.dance62,800 تومان208,800 تومان208,800 تومان
.de.com194,500 تومان194,500 تومان194,500 تومان
.democrat122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.digital122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.direct245,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.dog122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.enterprises245,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.eu58,700 تومان63,500 تومان63,500 تومان
.express62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.family245,800 تومان208,800 تومان208,800 تومان
.feedback271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.foundation122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.futbol62,800 تومان110,800 تومان110,800 تومان
.fyi62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.game4,105,100 تومان4,105,100 تومان4,105,100 تومان
.gb.com696,300 تومان696,300 تومان696,300 تومان
.gb.net103,800 تومان103,800 تومان103,800 تومان
.gifts271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.golf62,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.gr.com166,500 تومان166,500 تومان166,500 تومان
.gratis122,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.gripe271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.guide122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.guru62,800 تومان278,100 تومان278,100 تومان
.hamburg388,000 تومان388,000 تومان388,000 تومان
.haus122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.healthcare452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.hiphop180,800 تومان180,800 تومان180,800 تومان
.hiv2,293,000 تومان2,293,000 تومان2,293,000 تومان
.hosting271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.house122,900 تومان278,100 تومان278,100 تومان
.hu.net347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.immo122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.immobilien122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.in.net82,900 تومان82,900 تومان82,900 تومان
.industries271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.ink264,100 تومان264,100 تومان264,100 تومان
.irish62,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.jetzt180,800 تومان180,800 تومان180,800 تومان
.jp.net96,900 تومان96,900 تومان96,900 تومان
.jpn.com417,500 تومان417,500 تومان417,500 تومان
.juegos125,100 تومان125,100 تومان125,100 تومان
.kaufen122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.kim62,800 تومان138,700 تومان138,700 تومان
.kr.com347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.la347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.lc250,900 تومان250,900 تومان250,900 تومان
.lease452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.li100,200 تومان100,200 تومان100,200 تومان
.limo452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.loans122,900 تومان905,700 تومان905,700 تومان
.ltda98,300 تومان375,700 تومان375,700 تومان
.maison452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.me.uk76,100 تومان76,100 تومان76,100 تومان
.memorial452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.men184,300 تومان44,900 تومان44,900 تومان
.mex.com138,700 تومان138,700 تومان138,700 تومان
.mn501,800 تومان501,800 تومان501,800 تومان
.moda122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.mom347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.mortgage184,300 تومان417,500 تومان417,500 تومان
.net.co110,800 تومان110,800 تومان110,800 تومان
.net.uk76,100 تومان76,100 تومان76,100 تومان
.ninja62,800 تومان143,800 تومان143,800 تومان
.nl63,500 تومان63,500 تومان63,500 تومان
.no.com347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.nrw388,000 تومان388,000 تومان388,000 تومان
.nu170,300 تومان170,300 تومان170,300 تومان
.or.at116,600 تومان116,600 تومان116,600 تومان
.org.uk76,100 تومان76,100 تومان76,100 تومان
.partners245,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.parts245,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.party184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.pet62,800 تومان138,700 تومان138,700 تومان
.photography62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.pink62,800 تومان138,700 تومان138,700 تومان
.place271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.plc.uk76,100 تومان76,100 تومان76,100 تومان
.plumbing271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.productions122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.properties62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.property271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.pub122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.pw267,500 تومان83,600 تومان83,600 تومان
.qc.com229,400 تومان229,400 تومان229,400 تومان
.racing184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.recipes62,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.reise614,800 تومان905,700 تومان905,700 تومان
.reisen62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.rentals122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.repair122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.republican122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.reviews122,900 تومان208,800 تومان208,800 تومان
.rodeo70,300 تومان70,300 تومان70,300 تومان
.ru.com417,500 تومان417,500 تومان417,500 تومان
.ruhr310,200 تومان310,200 تومان310,200 تومان
.sa.com417,500 تومان417,500 تومان417,500 تومان
.sarl271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.sc475,900 تومان1,045,400 تومان1,045,400 تومان
.schule184,300 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.science184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.se162,500 تومان162,500 تومان162,500 تومان
.se.com347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.se.net347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.sh661,400 تومان661,400 تومان661,400 تومان
.shiksha138,700 تومان138,700 تومان138,700 تومان
.soccer173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.solutions62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.srl98,300 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.studio122,900 تومان208,800 تومان208,800 تومان
.supplies173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.supply173,900 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.tattoo271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.tax122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.theatre6,467,800 تومان6,467,800 تومان6,467,800 تومان
.tienda452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.tires122,900 تومان905,700 تومان905,700 تومان
.today29,300 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.uk76,100 تومان76,100 تومان76,100 تومان
.uk.com347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.uk.net347,800 تومان347,800 تومان347,800 تومان
.us.com208,300 تومان208,300 تومان208,300 تومان
.us.org208,300 تومان208,300 تومان208,300 تومان
.uy.com452,300 تومان452,300 تومان452,300 تومان
.vacations271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.vc348,500 تومان348,500 تومان348,500 تومان
.vet122,900 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.viajes62,800 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.vin122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.vip139,000 تومان139,000 تومان139,000 تومان
.voyage122,900 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.wales166,500 تومان166,500 تومان166,500 تومان
.wien279,100 تومان279,100 تومان279,100 تومان
.win184,300 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.works62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.wtf62,800 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.za.com452,300 تومان452,300 تومان452,300 تومان
.gmbh271,500 تومان271,500 تومان271,500 تومان
.store980,800 تومان549,900 تومان549,900 تومان
.salon452,700 تومان452,700 تومان452,700 تومان
.ltd62,800 تومان139,000 تومان139,000 تومان
.stream184,300 تومان19,600 تومان19,600 تومان
.group62,800 تومان173,900 تومان173,900 تومان
.radio.am147,600 تومان166,500 تومان166,500 تومان
.art74,000 تومان107,900 تومان107,900 تومان
.shop122,900 تومان287,800 تومان287,800 تومان
.games184,300 تومان143,800 تومان143,800 تومان
.in102,100 تومان88,800 تومان102,100 تومان
.app159,000 تومان159,000 تومان159,000 تومان

برای مشاهده لیست بیش از 200 دامین و قیمت ثبت دامین‌ها کلیک کنید

انتخاب دامین مناسب

این مرحله شاید مهمترین مرحله از کل فرآیند ساخت هویت آنلاین شما باشد و اخیرا به علت هجوم بالای نام دامنه‌ها، میتواند یکی از سختترین مراحل باشد. شاید به نظرتان برسد که در چند سال گذشته تمامی دامین‌های خوب و مناسب ثبت شده‌اند، که نکته‌ی صحیحی است. گرچه به این معنی نیست که دیگر دامین خوبی برای ثبت وجود ندارد، کافی است کمی خلاق باشید.

1- نام شرکت شما یا چیزی مانند آن، شاید همیشه بهترین انتخاب نباشد مگراینکه نام معروفی باشد یا محصول یا سرویس شما را معرفی کند. (مانند barbarihavayi-co.com)

2-کلمه یا کلماتی که توصیف کننده محصول شماست، مانند barbari.com

3- نامی که بی‌معنی اما قابل بخاطر سپردن است. برای مثال سایت ebay.com خیلی معروف است، اما چه کسی می‌داند که معنی ebay چیست؟

با بهره‌مندی از مشاوره‌هایی شرکت فناوری اطلاعات برترین، نسبت به انتخاب و خرید نام دامنه مناسب خود، اقدام نمائید.