سرور اختصاصی فناوری اطلاعات برترین، قابلیت کنترل و مدیریت فضا را به شما میدهد. به منظور سهولت در استفاده کاربران از سرویسهای موجود، شرکت فناوری اطلاعات برترین اقدام به ارائه این سرویس در دسته‌های مختلف کرده است. دسته‌بندی این سرویسها بر اساس بازدهی و هزینه سرورها می‌باشد. با مقایسه کارایی و بررسی هزینه‌ها بهترین سرویس را برای شروع و یا بهبود فعالیت آنلاین خود برگزینید.

دسته بندی سرورها:

  1. سرورهای ارزان قیمت
  2. سرورهای قدرتمند
  3. سرورهای اختصاصی ویژه