خرید خط اختصاصی پیامک

خرید خط اختصاصی پیامک

خرید خط اختصاصی پیامک

از شرکت فناوری اطلاعات برترین 

با قیمت های باور نکردنی 

خط اختصاصی چیست ؟

تعرفه خط اختصاصی پیامک

خط اختصاصی فرصتی برای شناخته شدن کسب و کار شماست . تا حالا به این موضوع فکر کردین که چه روش هایی برای گسترش کسب و کارتان وجود دارد تا از رقبای خود عقب نماینید؟ درسته با پیشرفت روز افزون تکنولوژی امروزه خیلی راحت شما میتوانید  حتی با یک پیامک کسب و کار خودتان را معرفی کنید .  شما میتوانید در کسری از ثانیه به صورت انبوه فعالیت خودتان را معرفی کنید . این تکنولوژی فوق العاده که تحت وب صورت میگیرد با خرید خط اختصاصی پیامک نیز این امکان را با به شما میدهد که هم پیامک ارسال و هم دریافت کنید.پس شماره اختصاصی پیامک خودتان رو انتخاب کنید و این فرصت را از دست ندهید…

خط اختصاصی چیست؟
شماره ای با پیش شماره های ۰۲۱، ۱۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ که به صورت دائمی (مادامالعمر تا زمانی که به همین صورت از طرف اپراتور ها به شرکت فناوری اطلاعات برترین داده خواهد شد) دراختیار شما قرار می گیرد.

آیا شما نیاز به شماره اختصاصی دارید ؟
بله ، با توجه به ابلاغ رسمی مرکز گسترش فناوری اطلاعات ، (هر شخص/شرکت) میبایست از شماره اختصاصی ارسال پیامک های تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی را انجام دهد.
البته می توانید با شماره اشتراکی ۵۰۰۰ نسبت به ارسال پیامک اقدام بفرمائید

آیا امکان خرید پنل بدون شماره اختصاصی وجود دارد ؟
خیر، شما حتما میبایست جهت استفاده از نرم افزار باشماره اختصاصی خود اقدام به ارسال بفرمائید

پیش شماره های ۱۰ تا ۱۴ رقمی

برای خرید خط اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ رقمی ابتدا ۸رقم ایتدایی آن از لیست بالا انتخاب کنید و ۲ تا ۶ رقم آخر آن از طریق لینک های استعلام شماره در پایین صفحه بررسی کنید که آزاد می باشد یا خیر. در صورت آزاد بودن شماره مورد نظر فرم سفارش خط اختصاصی زیر را کامل نمائید.

پیش شماره های ۱۰ تا ۱۴ رقمی

آخر شماره ۰آخر شماره ۱آخر شماره ۲آخر شماره ۳آخر شماره ۴آخر شماره ۵آخر شماره ۶آخر شماره ۷آخر شماره ۸آخر شماره ۹
۳۰۰۰۲۵۸۰۳۰۰۰۱۵۴۱۳۰۰۰۱۲۸۲۳۰۰۰۵۸۶۳۳۰۰۰۱۳۲۴۳۰۰۰۱۲۴۵۳۰۰۰۴۱۰۶۳۰۰۰۱۶۹۷۳۰۰۰۴۸۲۸۳۰۰۰۴۰۴۹
۳۰۰۰۵۸۰۰۳۰۰۰۲۲۶۱۳۰۰۰۴۷۴۲۳۰۰۰۵۸۹۳۳۰۰۰۲۷۹۴۳۰۰۰۲۵۳۵۳۰۰۰۴۸۳۶۳۰۰۰۱۸۵۷۳۰۰۰۶۴۴۸۳۰۰۰۴۶۴۹
۳۰۰۰۶۰۸۰۳۰۰۰۲۲۹۱۳۰۰۰۶۲۱۲۳۰۰۰۷۵۲۳۳۰۰۰۵۸۹۴۳۰۰۰۲۶۰۵۳۰۰۰۶۱۲۶۳۰۰۰۴۱۰۷۳۰۰۰۶۷۱۸۳۰۰۰۵۰۸۹
۳۰۰۰۶۴۱۰۳۰۰۰۳۲۸۱۳۰۰۰۶۹۶۲۳۰۰۰۷۵۶۳۳۰۰۰۶۹۵۴۳۰۰۰۴۸۶۵۳۰۰۰۶۱۷۶۳۰۰۰۴۹۰۷۳۰۰۰۷۵۷۸۳۰۰۰۷۰۶۹
۳۰۰۰۶۸۴۰۳۰۰۰۴۷۱۱۳۰۰۰۷۵۶۲۳۰۰۰۸۰۸۳۳۰۰۰۷۰۹۴۳۰۰۰۶۲۸۵۳۰۰۰۷۹۰۶۳۰۰۰۶۹۳۷۳۰۰۰۷۶۰۸۳۰۰۰۷۴۴۹
۳۰۰۰۷۹۲۰۳۰۰۰۴۸۹۱۳۰۰۰۷۶۷۲۳۰۰۰۷۵۹۴۳۰۰۰۶۴۳۵۳۰۰۰۷۹۷۶۳۰۰۰۶۹۴۷۳۰۰۰۷۶۲۸
۳۰۰۰۵۷۵۱۳۰۰۰۸۸۵۲۳۰۰۰۸۰۸۴۳۰۰۰۸۲۵۵۳۰۰۰۸۰۸۶۳۰۰۰۷۴۲۷۳۰۰۰۷۶۹۸
۳۰۰۰۶۳۲۱۳۰۰۰۸۴۶۵۳۰۰۰۸۸۱۶
۳۰۰۰۶۳۳۱۳۰۰۰۸۹۱۶
۳۰۰۰۷۶۶۱
۳۰۰۰۷۹۹۱
۳۰۰۰۸۲۲۱
۳۰۰۰۸۸۴۱

پیش شماره های ۱۰ تا ۱۴ رقمی

آخر شماره ۰آخر شماره ۱آخر شماره ۲آخر شماره ۳
۳۰۰۰۲۵۸۰۳۰۰۰۱۵۴۱۳۰۰۰۱۲۸۲۳۰۰۰۵۸۶۳
۳۰۰۰۵۸۰۰۳۰۰۰۲۲۶۱۳۰۰۰۴۷۴۲۳۰۰۰۵۸۹۳
۳۰۰۰۶۰۸۰۳۰۰۰۲۲۹۱۳۰۰۰۶۲۱۲۳۰۰۰۷۵۲۳
۳۰۰۰۶۴۱۰۳۰۰۰۳۲۸۱۳۰۰۰۶۹۶۲۳۰۰۰۷۵۶۳
۳۰۰۰۶۸۴۰۳۰۰۰۴۷۱۱۳۰۰۰۷۵۶۲۳۰۰۰۸۰۸۳
۳۰۰۰۷۹۲۰۳۰۰۰۴۸۹۱۳۰۰۰۷۶۷۲
۳۰۰۰۵۷۵۱۳۰۰۰۸۸۵۲
۳۰۰۰۶۳۲۱
۳۰۰۰۶۳۳۱
۳۰۰۰۷۶۶۱
۳۰۰۰۷۹۹۱
۳۰۰۰۸۲۲۱
۳۰۰۰۸۸۴۱
آخر شماره ۴آخر شماره ۵آخر شماره ۶آخر شماره ۷
۳۰۰۰۱۳۲۴۳۰۰۰۱۲۴۵۳۰۰۰۴۱۰۶۳۰۰۰۱۶۹۷
۳۰۰۰۲۷۹۴۳۰۰۰۲۵۳۵۳۰۰۰۴۸۳۶۳۰۰۰۱۸۵۷
۳۰۰۰۵۸۹۴۳۰۰۰۲۶۰۵۳۰۰۰۶۱۲۶۳۰۰۰۴۱۰۷
۳۰۰۰۶۹۵۴۳۰۰۰۴۸۶۵۳۰۰۰۶۱۷۶۳۰۰۰۴۹۰۷
۳۰۰۰۷۰۹۴۳۰۰۰۶۲۸۵۳۰۰۰۷۹۰۶۳۰۰۰۶۹۳۷
۳۰۰۰۷۵۹۴۳۰۰۰۶۴۳۵۳۰۰۰۷۹۷۶۳۰۰۰۶۹۴۷
۳۰۰۰۸۰۸۴۳۰۰۰۸۲۵۵۳۰۰۰۸۰۸۶۳۰۰۰۷۴۲۷
۳۰۰۰۸۴۶۵۳۰۰۰۸۸۱۶
۳۰۰۰۸۹۱۶
آخر شماره ۸آخر شماره ۹
۳۰۰۰۴۸۲۸۳۰۰۰۴۰۴۹
۳۰۰۰۶۴۴۸۳۰۰۰۴۶۴۹
۳۰۰۰۶۷۱۸۳۰۰۰۵۰۸۹
۳۰۰۰۷۵۷۸۳۰۰۰۷۰۶۹
۳۰۰۰۷۶۰۸۳۰۰۰۷۴۴۹
۳۰۰۰۷۶۲۸
۳۰۰۰۷۶۹۸

هزینه تمامی شماره های ۱۴ رقمی ۳۰/۰۰۰ تومان و ۱۲ رقمی از  ۱۰۰/۰۰۰ تومان تا ۱۶۰/۰۰۰ تومان و ۱۰رقمی از ۱۱۰/۰۰۰ تومان تا ۲۱۰/۰۰۰ تومان متغیر می باشد .

نحوه انتخاب شماره ۱۴رقمی مناسب: شما می توانید مشابه شماره محل کار یا موبایل خود را برای سامانه پیامکی خریداری نمایید، برای مثال شماره موبایل ۰۹۱۲۹۸۷۶۵۴۳ را در نظر بگیرید. ۷رقم اصلی شماره شما ۹۸۷۶۵۴۳ می باشد. از بین شماره هایی که با ۹ تمام شده در بالا یکی انتخاب کنید مثلا ۳۰۰۰۴۰۴۹ در نتیجه شما می توانید شماره ۳۰۰۰۴۰۴۹۸۷۶۵۴۳ را سفارش دهید و در صورت آزاد بودن خریداری نمایید

شماره های ۸ رقمی

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های ۳۰۰۰ را بهمراه ۴ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از ۷۰۰/۰۰۰ تومان تا ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

شماره های ۶ رقمی

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های ۳۰۰۰ را بهمراه ۲ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از  ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تا  ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

تعرفه خرید شماره اختصاصی پیش شماره (۵۰۰۰)

شماره اختصاصی ۱۴ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۱۰/۰۰۰ تومان همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰۰۰XXXX)
در انتخاب شماره اختصاصی ۱۴ رقمی ۴ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی ۱۳ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۱۵/۰۰۰ تومان  همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰۰۰XXX)
در انتخاب شماره اختصاصی ۱۳ رقمی ۳ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی ۱۲ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۵۰/۰۰۰ تومان  همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰۰۰XX)
در انتخاب شماره اختصاصی ۱۲ رقمی ۲ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی ۱۱ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۷۰/۰۰۰ تومان همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰۰۰X)
در انتخاب شماره اختصاصی ۱۱ رقمی ۱ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی ۰۹ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۲۵۰/۰۰۰ تومان  همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰X)
در انتخاب شماره اختصاصی ۰۹ رقمی ۱ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

استعلام شماره ۳۰۰۰   /   استعلام شماره ۵۰۰۰

سوالات متداول

خط اختصاصی چیست؟

شماره ای با پیش شماره های ۰۲۱، ۱۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ که به صورت دائمی (مادامالعمر تا زمانی که به همین صورت از طرف اپراتور ها به شرکت فناوری اطلاعات برترین داده خواهد شد) دراختیار شما قرار می گیرد.

آیا شما نیاز به شماره اختصاصی دارید ؟

بله ، با توجه به ابلاغ رسمی مرکز گسترش فناوری اطلاعات ، (هر شخص/شرکت) میبایست از شماره اختصاصی ارسال پیامک های تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی را انجام دهد.
البته می توانید با شماره اشتراکی ۵۰۰۰ نسبت به ارسال پیامک اقدام بفرمائید

آیا امکان خرید پنل بدون شماره اختصاصی وجود دارد؟

خیر، شما حتما میبایست جهت استفاده از نرم افزار باشماره اختصاصی خود اقدام به ارسال بفرمائید

نحوه انتخاب شماره ۱۴رقمی مناسب چگونه است؟

شما می توانید مشابه شماره محل کار یا موبایل خود را برای سامانه پیامکی خریداری نمایید، برای مثال شماره موبایل ۰۹۱۲۹۸۷۶۵۴۳ را در نظر بگیرید. ۷رقم اصلی شماره شما ۹۸۷۶۵۴۳ می باشد. از بین شماره هایی که با ۹ تمام شده در بالا یکی انتخاب کنید مثلا ۳۰۰۰۴۰۴۹ در نتیجه شما می توانید شماره ۳۰۰۰۴۰۴۹۸۷۶۵۴۳ را سفارش دهید و در صورت آزاد بودن خریداری نمایید

نحوه انتخاب شماره ۸ رقمی مناسب چگونه است؟

شما می توانید یکی از شماره های ۳۰۰۰ را بهمراه ۴ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.
هزینه : از ۷۰۰/۰۰۰ تومان تا ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

نحوه انتخاب شماره ۶ رقمی مناسب چگونه است؟

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های ۳۰۰۰ را بهمراه ۲ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.
هزینه : از  ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تا  ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان متغیر می باشد.