خط اختصاصی چیست؟
شماره ای با پیش شماره های 021، 1000، 3000 و 5000 که به صورت دائمی (مادامالعمر تا زمانی که به همین صورت از طرف اپراتور ها به شرکت فناوری اطلاعات برترین داده خواهد شد) دراختیار شما قرار می گیرد.

آیا شما نیاز به شماره اختصاصی دارید ؟
بله ، با توجه به ابلاغ رسمی مرکز گسترش فناوری اطلاعات ، (هر شخص/شرکت) میبایست از شماره اختصاصی ارسال پیامک های تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی را انجام دهد.
البته می توانید با شماره اشتراکی 5000 نسبت به ارسال پیامک اقدام بفرمائید

آیا امکان خرید پنل بدون شماره اختصاصی وجود دارد ؟
خیر، شما حتما میبایست جهت استفاده از نرم افزار باشماره اختصاصی خود اقدام به ارسال بفرمائید

پیش شماره های 10 تا 14 رقمی

برای خرید خط اختصاصی 10 تا 14 رقمی ابتدا 8رقم ایتدایی آن از لیست بالا انتخاب کنید و 2 تا 6 رقم آخر آن از طریق لینک های استعلام شماره در پایین صفحه بررسی کنید که آزاد می باشد یا خیر. در صورت آزاد بودن شماره مورد نظر فرم سفارش خط اختصاصی زیر را کامل نمائید.

آخر شماره 0آخر شماره 1آخر شماره 2آخر شماره 3آخر شماره 4آخر شماره 5آخر شماره 6آخر شماره 7آخر شماره 8آخر شماره 9
30002580300015413000128230005863300013243000124530004106300016973000482830004049
30005800300022613000474230005893300027943000253530004836300018573000644830004649
30006080300022913000621230007523300058943000260530006126300041073000671830005089
30006410300032813000696230007563300069543000486530006176300049073000757830007069
30006840300047113000756230008083300070943000628530007906300069373000760830007449
300079203000489130007672ــــــــــــــــــ3000759430006435300079763000694730007628ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ3000575130008852ــــــــــــــــــ3000808430008255300080863000742730007698ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ30006321ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3000846530008816ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ30006331ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ30008916ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ30007661ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ30007991ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ30008221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ30008841ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هزینه تمامی شماره های 14 رقمی 30/000 تومان و 12 رقمی از  100/000 تومان تا 160/000 تومان و 10رقمی از 110/000 تومان تا 210/000 تومان متغیر می باشد .

نحوه انتخاب شماره 14رقمی مناسب: شما می توانید مشابه شماره محل کار یا موبایل خود را برای سامانه پیامکی خریداری نمایید، برای مثال شماره موبایل 09129876543 را در نظر بگیرید. 7رقم اصلی شماره شما 9876543 می باشد. از بین شماره هایی که با 9 تمام شده در بالا یکی انتخاب کنید مثلا 30004049 در نتیجه شما می توانید شماره 30004049876543 را سفارش دهید و در صورت آزاد بودن خریداری نمایید

شماره های 8 رقمی

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های 3000 را بهمراه 4 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از 700/000 تومان تا 3/500/000 تومان متغیر می باشد.

شماره های 6 رقمی

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های 3000 را بهمراه 2 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از  4/000/000 تومان تا  8/000/000 تومان متغیر می باشد.

تعرفه خرید شماره اختصاصی پیش شماره (5000)

شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره  50002120 =10/000 تومان همانند (5000212000XXXX)
در انتخاب شماره اختصاصی 14 رقمی 4 رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی 13 رقمی با پیش شماره  50002120 =15/000 تومان  همانند (5000212000XXX)
در انتخاب شماره اختصاصی 13 رقمی 3 رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی 12 رقمی با پیش شماره  50002120 =50/000 تومان  همانند (5000212000XX)
در انتخاب شماره اختصاصی 12 رقمی 2 رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره  50002120 =70/000 تومان همانند (5000212000X)
در انتخاب شماره اختصاصی 11 رقمی 1 رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی 09 رقمی با پیش شماره  50002120 =250/000 تومان  همانند (50002120X)
در انتخاب شماره اختصاصی 09 رقمی 1 رقم آخر به انتخاب شما می باشد

استعلام شماره 3000  استعلام شماره 5000