خط اختصاصی چیست؟
شماره ای با پیش شماره های ۰۲۱، ۱۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ که به صورت دائمی (مادامالعمر تا زمانی که به همین صورت از طرف اپراتور ها به شرکت فناوری اطلاعات برترین داده خواهد شد) دراختیار شما قرار می گیرد.

آیا شما نیاز به شماره اختصاصی دارید ؟
بله ، با توجه به ابلاغ رسمی مرکز گسترش فناوری اطلاعات ، (هر شخص/شرکت) میبایست از شماره اختصاصی ارسال پیامک های تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی را انجام دهد.
البته می توانید با شماره اشتراکی ۵۰۰۰ نسبت به ارسال پیامک اقدام بفرمائید

آیا امکان خرید پنل بدون شماره اختصاصی وجود دارد ؟
خیر، شما حتما میبایست جهت استفاده از نرم افزار باشماره اختصاصی خود اقدام به ارسال بفرمائید

پیش شماره های ۱۰ تا ۱۴ رقمی

برای خرید خط اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ رقمی ابتدا ۸رقم ایتدایی آن از لیست بالا انتخاب کنید و ۲ تا ۶ رقم آخر آن از طریق لینک های استعلام شماره در پایین صفحه بررسی کنید که آزاد می باشد یا خیر. در صورت آزاد بودن شماره مورد نظر فرم سفارش خط اختصاصی زیر را کامل نمائید.

آخر شماره ۰آخر شماره ۱آخر شماره ۲آخر شماره ۳آخر شماره ۴آخر شماره ۵آخر شماره ۶آخر شماره ۷آخر شماره ۸آخر شماره ۹
۳۰۰۰۲۵۸۰۳۰۰۰۱۵۴۱۳۰۰۰۱۲۸۲۳۰۰۰۵۸۶۳۳۰۰۰۱۳۲۴۳۰۰۰۱۲۴۵۳۰۰۰۴۱۰۶۳۰۰۰۱۶۹۷۳۰۰۰۴۸۲۸۳۰۰۰۴۰۴۹
۳۰۰۰۵۸۰۰۳۰۰۰۲۲۶۱۳۰۰۰۴۷۴۲۳۰۰۰۵۸۹۳۳۰۰۰۲۷۹۴۳۰۰۰۲۵۳۵۳۰۰۰۴۸۳۶۳۰۰۰۱۸۵۷۳۰۰۰۶۴۴۸۳۰۰۰۴۶۴۹
۳۰۰۰۶۰۸۰۳۰۰۰۲۲۹۱۳۰۰۰۶۲۱۲۳۰۰۰۷۵۲۳۳۰۰۰۵۸۹۴۳۰۰۰۲۶۰۵۳۰۰۰۶۱۲۶۳۰۰۰۴۱۰۷۳۰۰۰۶۷۱۸۳۰۰۰۵۰۸۹
۳۰۰۰۶۴۱۰۳۰۰۰۳۲۸۱۳۰۰۰۶۹۶۲۳۰۰۰۷۵۶۳۳۰۰۰۶۹۵۴۳۰۰۰۴۸۶۵۳۰۰۰۶۱۷۶۳۰۰۰۴۹۰۷۳۰۰۰۷۵۷۸۳۰۰۰۷۰۶۹
۳۰۰۰۶۸۴۰۳۰۰۰۴۷۱۱۳۰۰۰۷۵۶۲۳۰۰۰۸۰۸۳۳۰۰۰۷۰۹۴۳۰۰۰۶۲۸۵۳۰۰۰۷۹۰۶۳۰۰۰۶۹۳۷۳۰۰۰۷۶۰۸۳۰۰۰۷۴۴۹
۳۰۰۰۷۹۲۰۳۰۰۰۴۸۹۱۳۰۰۰۷۶۷۲ــــــــــــــــــ۳۰۰۰۷۵۹۴۳۰۰۰۶۴۳۵۳۰۰۰۷۹۷۶۳۰۰۰۶۹۴۷۳۰۰۰۷۶۲۸ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ۳۰۰۰۵۷۵۱۳۰۰۰۸۸۵۲ــــــــــــــــــ۳۰۰۰۸۰۸۴۳۰۰۰۸۲۵۵۳۰۰۰۸۰۸۶۳۰۰۰۷۴۲۷۳۰۰۰۷۶۹۸ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ۳۰۰۰۶۳۲۱ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۰۰۰۸۴۶۵۳۰۰۰۸۸۱۶ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ۳۰۰۰۶۳۳۱ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۰۰۰۸۹۱۶ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ۳۰۰۰۷۶۶۱ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ۳۰۰۰۷۹۹۱ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ۳۰۰۰۸۲۲۱ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ۳۰۰۰۸۸۴۱ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هزینه تمامی شماره های ۱۴ رقمی ۳۰/۰۰۰ تومان و ۱۲ رقمی از  ۱۰۰/۰۰۰ تومان تا ۱۶۰/۰۰۰ تومان و ۱۰رقمی از ۱۱۰/۰۰۰ تومان تا ۲۱۰/۰۰۰ تومان متغیر می باشد .

نحوه انتخاب شماره ۱۴رقمی مناسب: شما می توانید مشابه شماره محل کار یا موبایل خود را برای سامانه پیامکی خریداری نمایید، برای مثال شماره موبایل ۰۹۱۲۹۸۷۶۵۴۳ را در نظر بگیرید. ۷رقم اصلی شماره شما ۹۸۷۶۵۴۳ می باشد. از بین شماره هایی که با ۹ تمام شده در بالا یکی انتخاب کنید مثلا ۳۰۰۰۴۰۴۹ در نتیجه شما می توانید شماره ۳۰۰۰۴۰۴۹۸۷۶۵۴۳ را سفارش دهید و در صورت آزاد بودن خریداری نمایید

شماره های ۸ رقمی

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های ۳۰۰۰ را بهمراه ۴ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از ۷۰۰/۰۰۰ تومان تا ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

شماره های ۶ رقمی

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های ۳۰۰۰ را بهمراه ۲ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از  ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تا  ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

تعرفه خرید شماره اختصاصی پیش شماره (۵۰۰۰)

شماره اختصاصی ۱۴ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۱۰/۰۰۰ تومان همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰۰۰XXXX)
در انتخاب شماره اختصاصی ۱۴ رقمی ۴ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی ۱۳ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۱۵/۰۰۰ تومان  همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰۰۰XXX)
در انتخاب شماره اختصاصی ۱۳ رقمی ۳ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی ۱۲ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۵۰/۰۰۰ تومان  همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰۰۰XX)
در انتخاب شماره اختصاصی ۱۲ رقمی ۲ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی ۱۱ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۷۰/۰۰۰ تومان همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰۰۰X)
در انتخاب شماره اختصاصی ۱۱ رقمی ۱ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

شماره اختصاصی ۰۹ رقمی با پیش شماره  ۵۰۰۰۲۱۲۰ =۲۵۰/۰۰۰ تومان  همانند (۵۰۰۰۲۱۲۰X)
در انتخاب شماره اختصاصی ۰۹ رقمی ۱ رقم آخر به انتخاب شما می باشد

استعلام شماره ۳۰۰۰  استعلام شماره ۵۰۰۰